Equip d’or

Cada joc de golf es basa en la reproducció d’un nombre de forats en a’ve ordre donat. Més particularment, el golf és un esport on els individus o equips de colpejar una pilota en un forat utilitzant diversos clubs. El golf és un dels pocs jocs en què hi ha una àrea de joc estàndard fix és necessari, però es defineix per una sèrie certainement o les regles i ho necessita algun equip especial que s ‘escoltarà correctament si un somia d’anar sota, tir Aquesta puntuació perfecta. Hi ha una sèrie al•lucinant d’opcions o equips utilitzats per al golf a disposició dels jugadors d’avui dia. Aquest fet fa que sigui molt més difícil per als golfistes Especialment-aficionats-a-saber-què productes s’ajusta millor a les necessitats dels seus jocs individuals. El quid de la qüestió és que jugar amb equips que no encaixen en les necessitats particulars d’un jugador de golf i l’experiència pot produir més mal que bé, tant en termes de puntuació i gaudi. Per tant, la recollida de tota la informació que sigui possible i aprendre els conceptes bàsics, a part dels nous desenvolupaments tecnològics en els equips de golf utilitzats en l’actualitat, es converteix en una necessitat; tant per als jugadors de golf per prendre decisions de compra amb coneixement de causa i per obtenir el màxim rendiment dels seus jocs. D’acord amb les regles del joc del golf un jugador no pot portar més de catorze clubs durant un joc. Per tant, la majoria dels jugadors de golf d’avui dia posseïm diversos clubs, però sempre porten no més d’aquest nombre màxim permès del club. Els principals tipus de clubs són tres i estan duana esmentats com fustes, ferros (les falques) i putters. Les fustes s’utilitzen pels golfistes whenthey vulguin anar per un llarg xut des del tee o fairway, mentre que els ferros s’utilitzen per cobrir Propòsits Principalment precisió, com preses de carrers, així com des del rough. Falques, la qual cosa són els clubs de ferro s’utilitzen pels partits jugats per raons difícils, zoals sorra o brut, i per tal d’apropar-se a trets al green. Quan un jugador de golf, però està al green, s’utilitzen sobretot els putters. Aquests clubs poden ser útils utilitat Quan es juga pels combustibles líquids o per a alguns cops d’aproximació. A part de la quantitat de clubs necessaris per a’ve determinat joc, el jugador ha de portar pilotes de golf i pals de golf. Amb una superfície que té un patró de 300-400 clotets dissenyats per -improvesleep l’aerodinàmica de la pilota, pilotes de golf moderns tenen una de dues, tres o quatre capes de disseny construït a partir de diversos materials sintètics. No obstant això, depenent del mètode de construcció i els materials utilitzats, les característiques d’una pilota de golf pot ser en gran mesura del affectedness-com la distància, trajectòria, efectes i sensacions. eixos de golf s’utilitzen entre l’adherència i el “cap del pal”. El perfil de l’eix de golf és de forma circular, mentre que alguns dels materials més forts i més lleugers s’utilitzen per a la seva producció. Grafit i acers temperats s’utilitzen per a la millor força. L’última, la USGA aprovat, els perfils són el Triangle de Golf Els eixos o eixos Trigraphite, Introduït el 2006. Finalment, s’utilitzen els tees de golf per col•locar les pilotes de golf a la part superior abans de colpejar amb els pals de golf. Generalment feta de fusta o de plàstic tees s’assemblen a les ungles amb una petita tassa al cap i s’empenyen a terra perquè les boles descansen sobre. La majoria dels articles d’equip d’un jugador de golf són transportats en bosses de golf i jugadors de golf prefereixen usar sabates especials amb pics intercanviables unides a les plantes dels peus per a un millor adherència sobre l’herba. Alguns útils prefereix l’ús de guants que ajuden als seus adherència En manejar el club de golf i la formació de butllofes pot prevenir que es produeixin.

riyogems